Time hos endokrinolog

Utredning av endokrinologiske tilstander

Endokrinologi er en spesialitet under indremedisin og er læren om sykdommer i de hormonproduserende organer. Spesialiteten favner en rekke sykdommer fra de vanlige tilstandene som diabetes og stoffskifte forstyrrelser til sjeldnere tilstander som hypofyse- og binyresykdommer og arvelige metabolske syndromer. Generelt kan en si at både sviktende og for stor produksjon av hormoner kan gi sykdom.

Vår erfaren endokrinolog Anders P. Jørgensen tilbyr time for pasienter med privat helseforsikring. Oslofjordklinikken setter deg som pasient i fokus, og ønsker å kunne tilby komplette og trygge pasientforløp.

Ta gjerne kontakt via vårt kontaktskjema eller på telefon 67 55 80 00 ved spørsmål eller for timebestilling.

Nedenfor kan du lese om en del sykdommer som du kan få hjelp med hos oss. Klikk på ønsket tilstand for å komme direkte dit.

 

Diabetes mellitus - sukkersyke

Diabetes mellitus er en kronisk stoffskiftesykdom med høyt blodsukker (hyperglykemi) og andre metabolske forstyrrelser som skyldes absolutt eller relativ insulinmangel, ofte sammen med nedsatt insulinvirkning. Vi skiller mellom Type 1 diabetes mellitus som er en autoimmun tilstand som fører til at de insulinproduserende cellene i bukspyttkjertelen blir ødelagt, og type 2 diabetes mellitus som oftest starter med nedsatt insulin følsomhet og høye insulinnivåer som relateres til livsstil (innaktivitet og feilernæring) og arvelige faktorer. Begge tilstander kan debutere i alle aldre. Det finnes i tillegg andre mer sjeldne typer diabetes mellitus som genetiske defekter i beta-cellefunksjonen og insulinvirkningen, andre sykdommer i bukspyttkjertelen, endokrinopatier som gir diabetes, eller legemiddelutløst diabetes. Svangerskapsdiabetes er diabetes som debuterer i eller utløses av utløses av svangerskap.

Oppfølging av diabetes mellitus er livslang. Diabetesbehandlingen går ut på å bedre blodsukkerverdiene, og å forebygge og behandle komplikasjoner fra hjertekarsystemet, nyrer, øyne og nervesystemet.

Vi kan tilby diagnoseavklaring, gi livsstils råd, gi opplæring i egenmåling av blodsukker og insulin administrasjon, og vurdere behandlingsindikasjon generelt.

Pasienter som henvises til oss for vurdering av diabetes mellitus bør ha tatt følgende prøver i forkant av timen:

Hba1c, Hb, kreatinin, Na, K, lipidstatus (kolesterol, HDL, LDL, trigycerider), spot urin til albumin / kreatininratio, TSH, fT4 og vitamin-B12. Eventuelt: C-peptid etter måltid for å vurdere grad av egenproduksjon (mål blodglukose på laboratoriet samtidig). Fastende C-peptid ved type II kan si noe om grad av insulinresistens. Anti-GAD hvis nyoppdaget diabetes.

 

Hypotyreose - lavt stoffskifte

Den vanligste årsaken er en kronisk autoimmun thyreoiditt (autoimmun betennelse i skjoldbruskkjertelen = Hashimoto tyreoiditt). Andre sjeldne årsaker kan være stråling, kirurgi, andre sjeldne sykdommer, andre betennelsestilstander, hypofyse- hypothalamus sykdom eller tyreoideahormon resistens. Hypotyreose er en vanlig tilstand. Fra befolkningsundersøkelse i Nord-Trøndelag vet vi at det er vanligere hos kvinner (4,8 %) enn menn (0,9 %), og at forekomsten øker med alder (60-69 år: 1,6 % menn og 7,8 % kvinner).

Symptomene på hypotyreose varierer fra person til person men kan innebefatte depresjon, tretthet, vektøkning, tørr hud, hårtap, kuldefølelse, treg mage, menstruasjonsproblemer, heshet, nedsatt svetting, hevelse i hender/føtter, hevelse rundt øyne, brystsmerter, smerter i hender, blek/deiget hud, svimmelhet eller redusert hukommelse.

Behandling av hypotyreose vil vanligvis være Thyroxin-Na (Levaxin eller Euthyrox).

Pasienter som henvises til oss med spørsmål om hypotyreose bør ha tatt følgende blodprøver før timen:

TSH, fT4, anti-TPO, Ca, Na, K, albumin, ALAT, kreatinin, Hgb, MCV, leukocytter, vitamin-B12, lipidstatus (kolesterol, HDL, LDL, trigycerider). Eventuelt bør det også måles kortisol i en morgenprøve.

 

Hypertyreose - høyt stoffskifte

Dern vanligste årsaken til høyt stoffskifte i Norge er Graves sykdom som er en autoimmun betennelse i skjoldbruskkjertelen (tyreoidea). Andre årsaker kan være toksisk knutestruma, toksisk adenom, subakutt thyreoiditt, eller medikament utløst. Graves sykdom forekommer hos 1-2 % av norske kvinner og det er 5-10 kvinner per mann som får sykdommen. Det er cirka 3 nye tilfeller per 1000 kvinner per år. Debut ses som oftest i alder mellom 20 og 40 år.

Symptomene på høyt stoffskifte varierer fra person til person. De vanligste er varmeintoleranse, slapphet, vekttap, skjelvinger, uro, nervøsitet, søvnvansker, hjertebank, økt matlyst, tørste, hår tap, diaré, ødemtendens, menstruasjonsforstyrrelser, svettetendens.

Behandlingen av hypertyreose går ut på at Graves sykdom primært behandles medikamentelt vanligvis i cirka 18 måneder innledningsvis.

Pasienter som henvises til oss med spørsmål om hypotyreose bør ha tatt følgende blodprøver før timen:

TSH, fritt T4, TRAS, eventuelt fT3. Øvrige blodprøver etter behov som for hypotyreose.

 

Primær hyperparatyreoidisme

De fleste pasienter er asymptomatiske, eller har milde symptomer. Tre av fire pasienter er kvinner, de fleste over 50 år. Dersom pasienten er under 40 år eller man finner familiær forekomst, skal en tenke på mulighet for arv (MEN-1).

Symptomer kan være vage og uspesifikke: tap av energi, redusert konsentrasjonsevne, depresjon, beinskjørhet, skjelettsmerter (armer og ben), søvnproblemer, irritabilitet, sure oppstøt, nyrestein, høyt blodtrykk, hodepine, redusert libido (sexlyst) eller hjertebank.

De fleste skal ikke behandles, men noen trenger operativ behandling.

Pasienter som henvises til oss med spørsmål om hypotyreose bør ha tatt følgende blodprøver før timen:

Hgb, leukocytter, SR, albumin, kalsium (total og ionisert), fosfat, Mg, PTH, kreatinin, urinstoff og urinsyre, ALP, 25OH-vitD, amylase, ASAT, ALAT.

 

Cushings syndrom

Cushings syndrom skyldes for mye kortison. Cushings sykdom kaller vi dette om årsaken sitter i hypofysen. Syndromet kan ellers forårsakes av svulster i binyre, inntak av kortisonpreparater, eller ACTH produsert i andre organer enn hypofysen.

Symptomer som kan forekomme er hudblødninger, brudd i underhuden, økt hårvekst, muskelsvakhet, fedme (ofte begrenset til ansiktet og bryst/mage, tynne armer og bein, beinskjørhet, høyt blodtrykk, diabetes og redusert libido (sexlyst).

 

Addisons sykdom

Dette er en relativt sjelden tilstand som skyldes sviktende kortisol produksjon i binyrene. Skyldes i Norge vanligvis autoimmun ødeleggelse av binyrene.

Vanlige symptomer er slapphet, vekttap, magesmerter, lavt blodtrykk, økt pigmentering, lavt natrium og eventuelt høyt kalium.

Orienterende blodprøver som for hypotyreose.

 

Hyperprolaktinemi

Denne tilstanden blir ofte oppdaget på grunn av sjelden eller uteblitt menstruasjon eller melk i brystene. Hos menn er tilstanden sjeldnere og symptomene kan være redusert libido (sexlyst).

Pasienter som henvises til oss med spørsmål om hypotyreose bør ha tatt følgende blodprøver før timen:

LH, FSH, SHBG, prolaktin (helst med PEG felling som gjøres på Hormonlaboratoriet på Aker sykehus), kortisol, IGF-1 og veksthormon. Hos kvinner: østradiol og progesteron. Hos menn: testosteron. MR undersøkelse av hypofysen vil ofte høre med.

 

PCOS - Polycystisk ovarialsyndrom

Er et syndrom karakterisert av to av tre kriterier:

  • Minst ett polycystisk ovarium vurdert ved ultralydundersøkelse
  • Menstruasjonsforstyrrelse i form av oligoamenoré (mer enn 35 dager per syklus eller mindre enn 10 menstruasjoner per år)
  • Klinisk og/eller biokjemisk hyperandrogenisme (økt mannlig behåring, akne (kviser), mannlig hårtap)

Utredning for å utelukke andre årsaker til androgenisering og menstruasjonsforstyrrelser:

LH, FSH, østradiol, progesteron, 17 OH progesteron, kortisol, testosteron, SHBG, prolaktin, TSH, fT4. Eventuelt: IGF-1 ved mistanke om akromegali.