Utstasjonering

Nordmenn studerer, jobber eller tilbringer pensjonisttilværelsen i utlandet. Vi drives av nysgjerrighet, faglige ambisjoner og global opplevelsestrang.

Ved utstasjonering eller langvarig reise (mer enn ½ år) anbefales det blant annet å oppdatere barnevaksinasjonsprogrammet både for barn og voksne. Til land utenfor Europa, Nord-Amerika, Australia og New Zealand bør en være både hepatitt A- og B-vaksinert (Hepatitt A kan gis til barn over 1 år). Andre vaksiner som kan være aktuelle er: BCG, vaksine mot japansk encefalitt, tyfoidfeber (fra toårsalder), gulfeber, skogflått (TBE) og rabies. Rabies i den klassiske formen anses som 100 % dødelig. Det er indikasjon for rabiesvaksinasjon hvis en skal bo der det ikke kan forventes å være rabies immunglobulin og/eller vaksine tilgjengelig, der nærmeste vaksinasjonssted er mer enn 1-2 døgn unna, og til barn som i lengre tid skal oppholde seg i endemiske områder, da barn kan komme i kontakt med smittefarlige dyr uten at voksne får kjennskap til det. Vaksine mot hjernehinnebetennelse (type ACWY) kan være aktuelt for langtidsopphold i enkelte områder i Afrika, eller andre steder der det forekommer utbrudd av sykdommen. Vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse kan også være aktuelt for norske studenter som skal studere i Storbritannia, Australia og New Zealand. For langtidsopphold bør man også skjele til anbefalinger for nabolandene.

Infeksjonssykdommer overført via stikk fra ulike typer insekter via stikk fra mygg overfører flere farlige tropesykdommer; gulfeber, denguefeber, japansk encefalitt og malaria. Vaksine mot gulfeber, japansk encefalitt og malariamedisin kan gi god beskyttelse. Det finnes dessverre ingen vaksine eller medisin mot denguefeber og andre insektbårne sykdommer. Vaksine og medisiner gir ikke en 100 % beskyttelse, og det er økende resistensproblemer i verden. Det er derfor viktig å prøve å unngå myggstikk. Bruk myggmidler og dekkende klær om kvelden. Sov i aircondition eller under impregnert myggnett om natten. Oppsøk lege om du får feber, frostanfall, hodepine, muskelsmerter og/eller generell sykdomsfølelse.

For arbeids-/oppholdstillatelse til enkelte land kan det kreves HIV-test, røntgenbilde, tuberkulosetest eller annet, avhengig av hvilket land du skal til, og hvor lenge du skal være i landet. Det er hensiktsmessig å finne ut hvor godt det lokale helsesystemet fungerer, spesielt hvis man har et kronisk helseproblem, eller vurderer å bli gravid. Henvend deg gjerne til ambassaden som kan gi deg mer informasjon om forholdene i landet. Husk også å ordne visum der dette er nødvendig. Uten reiseforsikring kan du bli ruinert ved sykdom eller ulykke i utlandet. Forsikringsselskapene kan ha ulike dekninger og betingelser. Undersøk nøye hva de forskjellige forsikringene dekker før du kjøper.