Yrkesvaksinasjon

Arbeidstilsynet gir overordnede anbefalinger om vaksinasjon av visse yrkesgrupper. Arbeidsmiljøloven § 7: ”arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakers fysiske og psykiske helse og velferd”.

Folkehelseinstituttet oppfordrer blant annet disse yrkesgruppene til å vurdere beskyttelse ved vaksinering:

 • Helsepersonell og barneomsorg
 • Sosial- og miljøarbeidere
 • Politi- og fengselsvesen
 • Tollvesen og jobb i asylmottak
 • Brannvesen
 • Renovasjonsarbeidere
 • Rengjøringspersonell
 • Veterinærer
 • Bistandsarbeidere
 • Bygningsarbeidere
 • Ansatte på legekontor/begravelsesbyrå
 • Landbruk
 • Arbeidsreisende til utlandet

Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at smitteutsatte arbeidstakere tilbys beskyttelse, blant annet i form av vaksinasjon. Ifølge Folkehelseinstituttet bør tilbud om vaksinasjon gis skriftlig. Arbeidsgiver skal dekke kostnadene ved vaksinasjon. Det er frivillig for arbeidstakere å ta imot tilbudet om vaksinasjon.

Influensavaksine årlig, kan være en fornuftig investering for bedriften og den ansatte. De som jobber med mennesker i risikogruppene (eldre, kronisk syke, nedsatt immunforsvar), bør vurdere å la seg vaksinere for å unngå videre smitte.