Våre ansatte


Hanne Sagen

Sykepleier 

 

Hanne Sagen er utdannet sykepleier ved NTNU i Trondheim. Hun har tidligere jobbet ved akuttmottaket og intensivavdelingen ved St.Olavs hospital, Ullevaal sykehus og Arendal sykehus. Hun begynte på Oslofjordklinikken i 2010. I det daglige tar hun imot pasienter i resepsjonen, på telefon og bistår legene både på operasjonssalen og post-operativt.