Våre ansatte


Heidi Greff

Sykepleier

Ansvarlig for sterilsentralen 

 

Heidi Greff er utdannet sykepleier på Høyskolen i Oslo og har tidligere jobbet på kirurgisk avdeling på radiumhospitalet og Risenga bo- og omsorgssenter. Hun har jobbet på Oslofjordklinikken siden august 2013, og er ansvarlig for sterilsentralen. I det daglige tar hun imot pasienter i resepsjonen, på telefon og bistår legene både på operasjonssalen og post-operativt.