Velkommen til Oslofjordklinikken

 

Oslofjordklinikken er en privat klinikk med kort ventetid på spesialistkonsultasjoner og behandling. Vi er en av landets ledende spesialistklinikker innenfor nevrokirurgi og ortopedi. Vi ønsker å bidra til at flest mulig pasienter kan vende tilbake til et liv uten plager og smerter. Vi har åpent både på dag- og kveldstid.

Oslofjordklinikken ligger i 5. etasje på helsetorget i den nye delen av Sandvika Storsenter. Senteret har 540 parkeringsplasser i kjelleren under senteret (innkjøring er ved Thon Oslofjord Hotel), med gratis parkering i 2 timer. Det går både heis og rullebånd fra parkeringskjelleren opp til Oslofjordklinikken.

Klinikken holder til i nye lokaliteter, med to fullt utstyrte operasjonsstuer, moderne overvåkning og legekontorer.