Spinal stenose


Operativ behandling av spinal stenose

Rygglidelser forandrer livet til mange mennesker. Med alderen kan man få påleiringer i ryggen som gjør at det blir trangt for nervevevet. Spesielt er nakken og korsryggen utsatt for dette. Bak ryggmargen og mellom virvlene er det et bånd (ligamentum flavum), som blir tykkere med årene og kan redusere plassen for ryggmargen og nerverøttene. Dette i kombinasjon med gradvis tørrere mellomvirvelskiver gjør at nervene, som går til hendene samt beina og føttene, får for lite plass.

Hvis trangheten er i nakken kan dette gi symptomer med dårligere funksjon og nummenhet i hendene, og noen ganger ustøhet ved gange. Denne tilstanden kalles cervical spinal stenose, og bør utredes av spesialist i nevrokirurgi.

Ved tranghet i korsryggen kan man få forskjellige symptomer, hvor kraftsvekkelse ved gange er den vanligste. Noen ganger hjelper det å sette seg ned på huk, eller bøye seg fremover til at symptomene forsvinner etter cirka 5-10 minutter. Mange pasienter opplever at de kan sykle lange distanser, men kun gå få meter før de får symptomer. Denne tilstanden kalles claudicatio spinalis og kan etter vår oppfatning bare avhjelpes med kirurgi eller at pasienten aksepterer et redusert aktivitetsnivå.

Vi har publisert en artikkel om denne sykdommen i Tidsskriftet til den Norske Kirurgiske Forening.

Du finner den her: http://www.kirurgen.no/fagstoff/nevrokirurgi/blir-jeg-et-ryggvrak-kirurgen-209


Hvordan utføres operasjonen?

Operasjonen utføres i narkose med meget erfarent anestesi- og operasjonspersonell i egne moderne operasjonsstuer på Oslofjordklinikken. Våre nevrokirurger har gjort over 10 000 slike inngrep, og operasjonen utføres ved hjelp av et lite snitt bak på korsryggen. Via denne tilgangen kan kirurgene operere bort trangheten uten at muskler deles, og svekkelsen av ryggen er dermed minimal.

Under operasjonen bruker man mikroskop for optimale arbeidsforhold, der trangheten blir fjernet, og trykket på nerven forsvinner.

Operasjonen tar cirka 45-60 minutter. Våre pasienter blir overvåket etter operasjonen frem til avreise etter cirka 3 timer. Dersom man har litt reisevei (mer enn 90 min. kjøring) ønsker vi at pasientene overnatter i nærheten av klinikken.

 

Komplikasjoner og resultat

Alle kirurgiske inngrep medfører risiko for komplikasjoner. Dette er noe man må være klar over og kjenne til. Komplikasjoner i forbindelse med narkosen er meget sjeldent og ligger på godt under 1 % risiko. Dog må det understrekes at selv om komplikasjoner i forbindelse med narkose er svært sjeldne, kan de gangene de oppstår, være svært alvorlige, og i verste fall føre til dødsfall. Årsaken kan være hjerte- eller lungeproblemer, allergiske reaksjoner eller hjerneslag. Det er derfor viktig at pasientene i forkant av operasjonen opplyser oss om alle tidligere sykdommer, medisiner og allergier, slik at kirurgen kan innhente nødvendig medisinske opplysninger for å forebygge komplikasjoner.

Komplikasjoner du bør kjenne til som kan oppstå ved operasjon for lumbalt prolaps:

 • Blødning i forbindelse med operasjonen eller de første timene etterpå: Ved eventuelle større blødninger må pasienten reopereres før utskrivelse, eller legges inn på offentlig sykehus for videre behandling og observasjon.
 • Infeksjon: Dersom man får en dyp infeksjon kan denne være så alvorlig at pasienten må innlegges på offentlig sykehus for reoperasjon og lengre intravenøs antibiotikabehandling (2-3 måneder). Infeksjonsfaren kan reduseres ved å følge våre hygieneråd før inngrepet (fjerne smykker/klokke/neglelakk og liknende før grundig dusj med Hibiscrub-såpe), samt være nøye med hygienen etter inngrepet. Det er ikke tilrådelig å dusje før tidligst 48 timer etter inngrepet.
 • Nerveskade eller skade på nerveposen eller ryggmargen (under 1 % risiko).
 • Blodpropp.
 • Spinalvæske lekkasje: Noen pasienter opplever å få uttalt hodepine i dagene etter operasjonen, noe som bedrer seg dersom man legger seg flatt ned. Dette skyldes vanligvis en liten rift i hinnen som beskytter ryggmargen, slik at litt spinalvæske lekker ut. Hodepinen oppstår når totalmengden spinalvæske avviker fra det normale (på grunn av lekkasjen). Vi anbefaler at pasienter som opplever vedvarende leieavhengig hodepine, straks kontakter oss for veiledning videre. Pasienter med leieavhengig hodepine skal holde sengen (kan stå opp å gå på toalettet) i noen dager. Riften vil da som regel lege seg selv, og lekkasjen avta. Ved større rifter, kan det være behov for reoperasjon.

 

For å lese mer om våre resultater kan du lese vår artikkel til temaet nederst på denne siden. 

 

Fjerning av sting

Stingene i operasjonssnittet skal fjernes etter cirka 14 dager. Dette gjøres enten på Oslofjordklinikken, eller hos fastlege/annet kompetent personell.

 

Aktivitet/mobilisering og restriksjoner etter operasjonen

Du skal ligge til sengs på vår oppvåkningsavdeling i cirka en time etter at du er ferdigoperert. Etter dette får du hjelp av personalet til å stå opp og kle på deg ditt eget tøy igjen. Vi hjelper deg over i en hvilestol (kan legges helt flatt ved behov), hvor du får servert mat og drikke samt får tilbud om lesestoff. Du skal være totalt cirka 3 timer til observasjon på oppvåkningsavdelingen etter at du er ferdigoperert, før du blir utskrevet og får reise hjem (cirka 1 timer i seng, og 2 timer i hvilestol/oppe og rusler). Ta gjerne med mobiltelefon, bok, iPad med øretelefoner eller liknende, da mange pasienter synes tiden på oppvåkningsavdelingen kan bli lang.

Etter operasjonen har de fleste pasientene en del smerter i ryggen. Du får med resept på smertestillende (dersom du ikke fikk resept i forbindelse med konsultasjonen), som skal brukes som forordnet av lege. Smertene gir seg normalt i løpet av 2-6 uker.

Det er viktig at du tar de smertestillende tablettene etter forordning de første ukene. Etter hvert som smertene gradvis avtar, anbefaler vi at du går over til reseptfrie smertestillende som Paracet eller liknende, før du slutter helt.  

 

Smerter eller andre symptomer etter operasjonen

Det er vanlig å oppleve smerter fra selve operasjonssåret og vevet rundt. Mange opplever også restsmerter/nummenhet i benet. Dette kan komme og gå. Mange pasienter som føler seg tilnærmet smertefri etter operasjonen, kan få tilbake noe av de utstrålende smertene etter 4-7 dager. Dette skyldes indre hevelse i operasjonsområdet som gjør det trangt for nervene. Denne hevelsen vil gradvis gå tilbake av seg selv (suges opp etter noen uker), og de utstrålende smertene vil da avta. Vi anbefaler å bruke smertestillende de første 1-2 ukene. Vedvarende symptomer etter operasjonen, kommer som et resultat av at nerven/er har stått under klem over lengre tid (betennelse/irritasjon i nerveroten). I noen tilfeller kan man oppleve å ha samme kraftsvikt i benet som før operasjonen. Dette vil for de aller fleste bedre seg over tid.

 

Aktivitet og restriksjoner de første 6 ukene etter operasjonen

Når du kommer hjem kan du bevege deg og leve tilnærmet normalt. Du skal unngå trening og ukontrollerte bevegelser de første 6 ukene. Vi anbefaler at du begynner å gå turer så snart smertenivået tillater det. Det beste er å fordele aktiviteten jevnt gjennom dagen (bedre å gå fire turer på 500 meter fordelt utover dagen, enn en tur på 2 kilometer midt på dagen). Vi anbefaler godt skotøy med dempede såler. Husk at det kan være stor variasjon fra pasient til pasient hvor mye aktivitet man tåler den første tiden etter operasjonen. Dersom trening gir deg smerte, avbryt treningen og vent noen dager før du prøver forsiktig igjen.

 • I vintervær og på glatt føre bør du være forsiktig slik at du ikke sklir og får raske ukontrollerte bevegelser i ryggen, eller faller og slår hodet.
 • De første 3 ukene etter operasjonen skal du unngå å sitte i lengre perioder i stol med rett rygg (kjøkkenstol). Det går fint å sitte i stol med rett rygg når du spiser, men ellers anbefaler vi at du enten sitter i stol hvor du kan legge ryggen bakover (for eksempel Stressless), eller hviler i liggende stilling (på sofaen eller i seng).
 • Du bør ikke gjøre tungt husarbeid, eller annen type tungt arbeid de første 6 ukene etter operasjonen. Øk aktivitetsnivået gradvis.
 • Unngå tunge løft. Hold byrden tett inntil kroppen
 • Sykling på ergometersykkel kan du om ønskelig starte forsiktig med etter to uker, men korte økter på mindre enn 15 minutter.
 • Jogging anbefales ikke de første 6 ukene
 • Generell trening kan man starte med cirka 6 uker etter inngrepet.
 • Sexualliv kan gjenopptas når du føler deg sterk nok til det.
 • Det er ingen krav til at du skal ligge i en spesiell stilling om natten. Det eneste vi fraråder er å krumme seg for mye sammen (fosterstilling). Den stillingen som gir minst smerte, er som regel den beste for kroppen.

 

Aktivitet og restriksjoner lenger frem

De første 6 ukene bør du unngå å utsette ryggen for store belastninger. Hvilke aktivitetsnivå du tåler, avgjøres av dine smerter og plager. Vi anbefaler at man trener opp ryggen ved kun å gjøre naturlig bevegelse, som ikke gir smerter de første 6 ukene, før man begynner med hardere fysisk trening eller aktiviteter som er mer anstrengende for ryggen (som for eksempel trening med tunge vekter, svømming, vill lek med barn, offroadsykling, slalåm, kontaktsport og tungt fysisk arbeid).

 

Legekontroll

Du får time til telefonkontroll hos kirurg cirka 6 uker etter operasjonen.

 

Sykemelding

Du får sykemelding i 6 uker, avhengig av din jobbsituasjon. Lengre sykemelding kan være nødvendig dersom du har en fysisk krevende jobb.

 

Fysioterapibehandling etter legekontroll

Fysioterapibehovet varierer fra pasient til pasient og vurderes av lege. Hvis ikke annet er avtalt med legen, skal du ikke begynne med fysioterapi før etter 6 uker. I ukene før dette, er den beste opptreningen å gå tur. Flere korte turer i løpet av dagen er bedre enn en lang tur. Når du går tur er ryggen i normalstilling, og du får en jevn belastning. For de pasientene som anbefales fysioterapi, består dette av opptrening av ryggfunksjonen, samt stabiliserende øvelser for ryggen og ergonomisk veiledning.