Skulder

Nedenfor kan du lese om en rekke lidelser som kan opereres av vår ortoped Odd Arve Lien.

Hvilke type skulderinngrep kan opereres på Oslofjordklinikken?

  • Skulderartroskopi 

Skulderartroskopi er et kirurgisk inngrep der kirurgen fører et kamera inn i skulderen via et lite snitt i huden. Dermed kan skulderen inspiseres fra innsiden og enkelte skader/tilstander kan behandles. Inngrepet gjøres i narkose.

  • Acromionreseksjon  

Den vanligste skulderoperasjonen er en acromionreseksjon. Ved denne operasjonen lager kirurgen bedre plass for senene over skulderleddet. Man fjerner da noen millimeter av beinet under acromion (det benete skulderfremspringet) med en fres, og samtidig fjernes slimposer og annet irritert/betent vev. Eventuelle forkalkninger kan også noen ganger fjernes. Dersom sener er skadet/røket, kan dette også vanligvis repareres. I slike tilfeller kan det bli aktuelt å gjøre dette via et noe større snitt i huden. Man får også utført en grundig inspeksjon av selve skulderleddet for å se om det kan være årsaker til smerte der. Leddet mellom kragebeinet (clavicula) og acromion (AC-leddet) kan også være årsak til smerter ved for eksempel artrose; noe som også kan behandles ved å fjerne litt av enden på kragebeinet (AC-leddsreseksjon).

  • SLAP-fiksasjon 

SLAP-fiksasjon gjøres i enkelte tilfeller der øvre del av leddleppen inne i skulderleddet er løsnet fra leddkanten forøvrig. I dette området sitter også utspringet for en av biceps-senene (lang bicepssene), og skademekanismen som kan gi dette problemet er typisk et rykk/kraftig drag i armen. SLAP-fiksasjon gjøres ved hjelp av et lite “anker” som festes i bein på leddkanten, og med tråder som trekkes og knyttes ned til dette “ankeret”.

  • Biceps-tenodese 

Biceps-tenodese innebærer at den langs bicepssenen kuttes ved utspringet i skulderleddet, og festes på nytt øverst på overarmsbeinet (humerus). Dette er aktuell behandling i tilfeller der bicepssenen er betydelig slitt, irritert eller ligger på feil sted inne i leddet.

  • Skulderstabilisering 

Skulderstabilisering gjøres ved problematisk instabilitet i skulderen, det vil si skulderen går helt eller delvis ut av ledd. Inngrepet innebærer at leddbånd og leddleppe strammes opp og festes på nytt med tråder og “ankere” (se ovenfor).

  • Rotator cuff sutur

Rotator cuff sutur gjøres ved skader på den såkalte rotatorcuffen (senemansjetten) som omgir øvre del av overarmsbeinet. Den vanligste seneskaden er på supraspinatussenen. Disse skadene kan vanligvis repareres, dersom skaden ikke er for gammel og dersom det ikke er for mye slitasje på vevet eller atrofi (svinn) i tilhørende muskel. Inngrepet gjøres ved at senen sutereres fast tilbake på beinet der den har løsnet fra, og det benyttes også her såkalte skru-ankere med kraftige trader.

 

Smerter etter inngrepet

Det er vanlig å ha en del smerter de første dagene etter en skulderoperasjon. Vi anbefaler at du tar anbefalt dosering smertestillende så snart du merker smerter etter operasjonen. Du kan også bruke ”ispakning” de første dagene for å redusere smerte og hevelse. Du vil få utfyllende informasjon på operasjonsdagen før hjemreise. Ved spørsmål kan klinikkens vakttelefon alltid kontaktes på telefon 948 22 032.

 

Komplikasjoner

Det er få komplikasjoner knyttet til slike artroskopiske skulderoperasjoner.

Dersom du etter noen dager merker:

  • økende, sterke smerter
  • vedvarende siving fra sårene
  • feber
  • nummenhet i fingrene,

ta kontakt med operatøren på telefon 67 55 80 00. Etter stengetid kan klinikken kontaktes på vakttelefon 948 22 032.

 

Sårstell, bandasje, dusjing og fjerning av sting

Etter operasjonen får du en relativt stor bandasje over skulderen. De første timene etter operasjonen kan det lekke ut en del vann fra innstikkene (vann som benyttes som skyllevæske under operasjonen), slik at de innerste bandasjene kan bli fuktige. Det kan også komme litt blødning i bandasjene. Likevel anbefaler vi at bandasjen beholdes i 2-3 dager. Bandasjene sjekkes grundig før hjemreise, og forsterkes ved behov. Etter 2-3 dager kan du gjerne dusje med bandasjen på, og skal skifte til rene/tørre plastere etterpå som du får med operasjonsdagen.

Vanligvis blir sårene/innstikkene sydd med ett eller to sting. Disse skal fjernes enten hos oss eller fastlege etter 12-16 dager.

 

Opptrening rett etter operasjonen og lengre frem i tid

De første to ukene skal hovedfokus være på å unngå å utløse smerter unødvendig. Bevegelser som ikke gjør vondt kan gjøres, men smertefulle bevegelser skal unngås. Det er dog viktig og uansett å forsøke å bevege litt i skulderleddet, samt å passe på å bruke hånd og albue mest mulig normalt. Du vil få råd av lege og sykepleier over øvelser som kan gjøres. Etter to uker, eller så snart smertene er godt på retur, skal du begynne å gjøre lette øvelser - i starten mest for bevegeligheten, etter hvert mer og mer for å trene styrke og kontroll av armen.

Dersom kirurgen mener at du bør gå til en fysioterapeut og trene, får du med en rekvisisjon med hensyn på dette.

Etter enkelte skulderoperasjoner anbefaler kirurgen at du skal holde armen mest mulig i ro og bruke et fatle i inntil 6 uker etter operasjonen. Dette skal du eventuelt få tydelig beskjed om.

 

Resultater

Det er cirka 85 prosent som får en bra skulderfunksjon med lite eller ingen smerter etter slike inngrep. Vi har altså ingen garanti for at alle blir fornøyde.