Albue

Her kan du lese om noen av de vanligste inngrep som utføres av vår ortoped Odd Arve Lien:

 

Hvilke type inngrep utføres på Oslofjordklinikken?

  • Tennis albue / epikondylitt

Tennis albue / epikondylitt i albuen er en type belastningsskade som gir smerter og funksjonenedsettelse i albue og underarm/hånd. Behandlingen er i første omgang konservativ, med modifikasjon av aktivitet, fysioterapi, lokalbehandling med eventuelt medikamenter/kortisonsprøyte. Dersom langvarige plager uten effekt av konservativ behandling kan operasjon vurderes. Dette inngrepet går ut på at syk/skadet del av seneutspringet til en av underarmens muskler fjernes. Inngrepet kan gjøres i lokalbedøvelse og er effektivt hos cirka 80 % av pasientene. Det er ingen spesielle restriksjoner i tiden etter operasjonen, dog bør man unngå tyngre bruk av armen i 2-3 måneder.

  • Nervus ulnaris entrapment

Nervus ulnaris entrapment i albue er betegnelsen på at en av nervene som passerer på innsiden av albuen, kommer i beknip. Dette kan gi smerter og nummenhet i underarm, 4. og 5. Finger. I enkelte tilfeller kan operativ behandling bli aktuelt, og dette gjøres ved at kanalen som nerven går i, åpnes. Inngrepet gjøres i lokalbedøvelse.