Nakkeprolaps


Operativ behandling av nakkeprolaps

Dette er operasjoner som i Norge bare utføres av nevrokirurger. En del av skiven mellom to virvler i nakken har glidd ut og trykker på nervevevet i nakken. Dette kan noen ganger være svært alvorlig, og ved feil diagnose eller forsinket behandling , kan dette gi varige skader på nervesystemet. Kombinasjon av nakkesmerter og utstrålende smerter i armen og til fingrene kan være et symptom på prolaps i nakken. Noen ganger kan man ha kraftsvekkelse i armen, eller hånden og/ eller gangvanskeligheter, og dette er meget alvorlige varseltegn. Man bør i så fall snarest oppsøke lege og i de fleste tilfeller raskt få gjort en undersøkelse med MR av nakken. Det er for liten kapasitet på denne typen operasjoner i Norge og ventelistene er derfor noen steder svært lange. Ventetiden medfører for mange pasienter en betydelig reduksjon i livskvalitet, nedsatt arbeidsevne og mulighet til å føre et normalt liv.

Ved Oslofjordklinikken kan du bli undersøkt og få vurdert dine plager av en erfaren nevrokirurg. Pasienten vil få en vurdering om nakkeplagene kan opereres. Da vi er en privat spesialistklinikk trenger du ikke henvisning for å komme til oss, vi kan også ordne med time til MR undersøkelse av nakken.

Oslofjordklinikken har ikke driftsavtale, du må derfor enten betale behandlingen selv eller få denne gjennom din helseforsikring. Vi opererer for alle helseforsikringene i Norge.


Hvordan utføres operasjonen?

Operasjonen utføres i narkose med meget erfarent anestesi og operasjonspersonell i egne moderne operasjonsstuer på Oslofjordklinikken. Våre nevrokirurger har gjort over 2 500 slike inngrep og operasjonen utføres ved hjelp av et lite snitt foran på høyre side av halsen. Via denne tilgangen kan kirurgene operere bort prolapset uten at muskler deles, og nakken blir ikke svekket etter et slikt inngrep.

Under operasjonen bruker man mikroskop for optimale arbeidsforhold der den dårlige skiven med prolapset blir fjernet, og trykket på nerven forsvinner. Skiven blir erstattet av et lite implantat som gror fast.

Operasjonen tar cirka 45-60 minutter. Våre pasienter blir overvåket etter operasjonen frem til avreise etter cirka 4 timer. Dersom man har litt reisevei (mer enn 90 min. kjøring) ønsker vi at pasientene overnatter i nærheten av klinikken.


Komplikasjoner og resultat

Den hyppigste komplikasjonen ved denne typen kirurgi er en liten blodansamling i såret. Dette inntreffer ved cirka 1% av operasjonene. Infeksjoner er meget sjeldne (mindre enn 1%), men de fleste pasienter opplever litt svelgvanskeligheter i noen dager. Stemmeforandringer er sjeldne, men kan forekomme. Våre kirurger har publisert en artikkel om komplikasjonene ved denne type inngrep, som du kan lese om nærmere nederst på denne siden.

Resultatene ved kirurgi på riktig indikasjon er meget gode. Du kan påregne at de utstrålende smertene i armen er i bedring når du våkner av narkosen. Nakkesmertene vil også bedres eller forsvinne helt i løpet av uker eller måneder hos de aller fleste pasientene. Effekten av denne operasjonen på nakkerelatert hodepine er usikker. Ønsker du å lese mer om resultatet etter en slik operasjon, kan du finner du våre publikasjoner nederst på denne siden.

 

Fjerning av sting

Stingene i operasjonssnittet skal fjernes etter cirka 7-12 dager. Dette gjøres enten på Oslofjordklinikken eller hos fastlege/annet kompetent personell.

 

Aktivitet og restriksjoner de første 6 ukene etter operasjonen

Når du kommer hjem kan du bevege deg og leve tilnærmet normalt. Du skal unngå trening og ukontrollerte bevegelser de første 6 ukene. Vi anbefaler at du begynner å gå turer så snart smertenivået tillater det. Det beste er å fordele aktiviteten jevnt gjennom dagen (bedre å gå fire turer på 500 meter fordelt utover dagen, enn en tur på 2 kilometer midt på dagen). Husk at det kan være stor variasjon fra pasient til pasient hvor mye aktivitet man tåler den første tiden etter operasjonen. Dersom du får økte smerter ved aktivitet, skal du roe ned noen dager. Øk så gradvis aktivitetsnivået igjen, inntil smertegrensen.

  • I vintervær og glatt føre bør du være forsiktig slik at du ikke sklir og får raske ukontrollerte bevegelser i nakken, eller faller og slår hodet.
  • Du bør ikke gjøre tungt husarbeid, eller annen type tungt arbeid de første 6 ukene etter operasjonen. Øk aktivitetsnivået gradvis. Du skal unngå arbeid med armene over hodet de første 6 ukene (vaske og gre håret går fint).
  • Unngå tunge løft. Hold byrden tett inntil kroppen.
  • Unngå aktiviteter som medfører store bevegelser i nakken. Du bør spesielt unngå å bøye hodet kraftig bakover, da dette kan medføre at implantatet i nakken presses ut. Eksempel på slike aktiviteter er å bøye hodet kraftig bakover ved barbering eller for å se opp i taket.
  • Langvarig stillesittende arbeid ved PC eller skrivebord kan utføres, men pass på å bevege nakken innimellom.
  • Sykling på ergometersykkel kan du om ønskelig starte forsiktig med etter to uker, men korte økter på mindre enn 15 minutter.
  • Jogging anbefales ikke de første 6 ukene.
  • Generell trening kan man starte med cirka 6 uker etter inngrepet.
  • Sexualliv kan gjenopptas når du føler deg sterk nok til det.
  • Det er ingen krav til at du skal ligge i en spesiell stilling om natten. Den stillingen som gir minst smerte, er som regel den beste for kroppen.

 

Aktiviteter og restriksjoner lenger frem

Vi anbefaler at man trener opp nakken ved kun å gjøre naturlig bevegelse, som ikke gir smerter de første 6 ukene, før man begynner med hardere fysisk trening eller aktiviteter som er mer anstrengende for nakken (som for eksempel trening med tunge vekter, brystsvømming, vill lek med barn, offroadsykling, slalåm, kontaktsport og tungt fysisk arbeid).

 

Legekontroll

Du får time til telefonkontroll hos kirurg cirka 6 uker etter operasjonen.

 

Sykemelding

Du får sykemelding i 6 uker, avhengig av din jobbsituasjon. Lengre sykemelding kan være nødvendig dersom du har en fysisk krevende jobb.

 

Fysioterapibehandling etter legekontroll

Fysioterapibehovet varierer fra pasient til pasient og vurderes av lege. Hvis ikke annet er avtalt med legen, skal du ikke begynne med fysioterapi før etter 6 uker. I ukene før dette, er den beste opptreningen å gå tur. Flere korte turer i løpet av dagen er bedre enn en lang tur. Når du går tur er nakken i normalstilling, og du får en jevn belastning. Du kan i tillegg gjøre nakkeøvelser, jfr. skjema du får av oss operasjonsdagen.

For de pasientene som anbefales fysioterapi, består dette av opptrening av nakkefunksjon og eventuelle nevrologiske utfall, samt stabiliserende øvelser for nakken og ergonomisk veiledning.