ISO Sertifisering

For å kvalitetssikre arbeidet vårt har vi gjennomgått sertifisering etter ISO 9001-standarden. Denne stiller strenge krav til blant annet lederskap og forpliktelse, kundetilfredshet, kjennskap til lovverk, planlegging, ressurser, drift, evaluering og forbedring. Standarden revideres årlig av ekstern revisor for å sikre at vi opprettholder kvalitet i alle ledd.