Operativ behandling av nevrokirurgiske tilstander

Oslofjordklinikken tilbyr kirurgisk behandling av enkelte tilstander i nakke og rygg. Våre dyktige og erfarne nevrokirurger Bjarne Lied, Kåre Ekseth, Nils Utheim, Pål Rydning og Kay Müller har til sammen over 30 års erfaring innen kirurgi av rygg og nakke, og hjerne. Ved alle våre nevrokirurgiske inngrep er det alltid to kirurger til stede.

Nevrokirurgene har publisert flere vitenskapelige artikler innen fagfeltet - noe som vi tror er viktig for å få en kritisk tilnærming til behandlingsmuligheter og -begrensninger. Nederst på denne siden kan du finne linker til noen av artiklene.


Her kan du lese om følgende lidelser som kan behandles med kirurgi her hos oss.