Våre ansatte


Odd Arve Lien

Lege 

Spesialist i ortopedi og artroskopisk kirurgi i kne og skulder

 

Odd Arve Lien er utdannet lege ved Universitetet i Bergen og universitetet i Trondheim med spesialisering i ortopedisk kirurgi og artroskopisk kirurgi i kne og skulder. Dr. Lien har tidligere jobbet på Buskerud sentralsykehus (Drammen sykehus), Ullevål universitetssykehus og Bærum sykehus. Han har jobbet på Oslofjordklinikken avdeling Sandvika siden 2008, og var med på å starte opp Oslofjordklinikken avdeling Sandnes i 2014. Dr. Lien jobber i dag både på klinikken i Sandvika og i Sandnes.

Link til publiserte artikler: Lien, O.A. - Search Results - PubMed (nih.gov)