Våre ansatte


Kay Müller (ph.d)

Lege

Spesialist i nevrokirurgi 

Doktorgrad (ph.d) fra Universitetet i Oslo 

 

 

Kay Müller har studert medisin ved universitetet i Hamburg i Tyskland. Han jobbet først innenfor nevrologi ved sykehuset i Tromsø, før han spesialiserte seg innen nevrokirurgi. Dr. Müller har en doktorgrad (Ph.d) i lette hodeskader fra 2008. Han jobber i dag som nevrokirurg på universitetssykehuset i Tromsø, og hos oss her på Oslofjordklinikken avdeling Sandvika.

Link til publiserte artikler: Müller, Kay - Search Results - PubMed (nih.gov)