Våre ansatte


Bjarne Lied (ph.d)

Lege

Spesialist i nevrokirurgi og ortopedi 

Doktorgrad (ph.d) fra Universitetet i Oslo 

 

Bjarne Lied studerte medisin ved Universitetet i Lübeck og er spesialist i ortopedi og nevrokirurgi. Han spesialiserte seg innenfor ortopedi ved sykehuset i Drammen og sykehuset i Ålesund, før han deretter tok sin spesialisering i nevrokirurgi på Oslo Universitetssykehus og Rikshospitalet. Bjarne er en av 3 eiere som startet opp Oslofjordklinikken i Sandvika i 2008, og senere Oslofjordklinikken avdeling Sandnes. Lied har også en doktorgrad (Ph.d) om resultater og komplikasjoner ved nakkeslitasje fra 2013. Han jobber i dag som nevrokirurg på Oslofjordklinikken avdeling Sandvika, og avdeling Sandnes. 

Link til publiserte artikler: Lied, B. - Search Results - PubMed (nih.gov)