Våre ansatte


Veronika Olesen Søe

Kontorleder for sekretærseksjonen

Helsesekretær

 

Veronika Olesen Søe er utdannet autorisert helsesekretær ved OPK-instituttet i Drammen. Hun har tidligere jobbet som helsesekretær og koordinator ved Aleris sykehus på Frogner ved gastrokirurgisk avdeling, som operasjonstekniker ved operasjonsavdelingen på Bærum sykehus, og på avlastningsbolig for barn med spesielle behov i Lier. Veronika har jobbet på Oslofjordklinikken siden februar 2020, og har siden september 2020 vært kontorleder for sekretærseksjonen.