Våre ansatte


Kåre Ekseth

Lege

Spesialist i Nevrokirurgi 

 

 

Kåre Ekseth har studert medisin ved universitetet i Aachen i Tyskland. Han spesialiserte seg deretter videre innen nevrokirurgi i Linköping i Sverige. Han har tidligere jobbet som nevrokirurg på Ullevaal universitetssykehus og Rikshospitalet. Ekseth er en av 3 eiere som startet opp Oslofjordklinikken i Sandvika i 2008, og senere i Sandnes i 2014. Han jobber i dag som nevrokirurg på begge våre avdelinger. 

Link til publiserte artikler: Ekseth, K. - Search Results - PubMed (nih.gov)