Våre ansatte


Kristin Aa. Riddervold

Sykepleier 

 

Kristin er utdannet sykepleier ved Lovisenberg Diakonale Høgskole fra 2009. Hun har tidligere jobbet på ortopedisk avdeling på både Lovisenberg Diakonale Sykehus fra 2009 til 2017, og på Martina Hansens hospital fra 2017 til 2021. De 2 siste årene på Martina Hansens hospital jobbet hun som fag.spl. Kristin startet hos oss på Oslofjordklinikken i juni 2021, hvor hun tar imot pasienter i resepsjonen, på telefon og bistår legene både på operasjonssalen og post-operativt.