Våre ansatte


Nils Utheim

Lege

Spesialist i nevrokirurgi 

 

Nils Utheim har studert medisin ved universitetet i Giessen og Göttingen i Tyskland. Han er spesialist i nevrokirurgi og har tidligere jobbet på Ullevaal universitetssykehus i Oslo som nevrokirurg. Dr. Utheim jobber også med en doktorgrad(Ph.d) om pasienter med nakkebrudd. Han har jobbet på Oslofjordklinikken siden desember 2015.

Link til publiserte artikler: Utheim, N. - Search Results - PubMed (nih.gov)