Våre ansatte


Inger-Mari Woldstad Lied

Daglig leder

Sykepleier

 

Inger-Mari Lied er utdannet sykepleier på Høyskolen i Sør-Øst Norge, tidligere Høyskolen i Buskerud. Hun har tidligere jobbet på ortopedisk avdeling, akuttmottaket og medisinsk avdeling på Drammen sykehus og på medisinsk avdeling på Ålesund sykehus. Inger-Mari er en av 3 eiere som startet opp Oslofjordklinikken i Sandvika i 2008, og senere Oslofjordklinikken avdeling Sandnes. Inger-Mari er i dag daglig leder på Oslofjordklinikken i Sandvika.