Våre ansatte


Thea Fjogstad Nielsen

Sykepleier

 

Thea er utdannet sykepleier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag i 2011. Som nyutdannet jobbet hun 3 år ved rehabiliteringsavdelingen ved Øya helsehus, med pasienter i opptrening etter hjerneslag. Senere har hun jobbet ved kardiologisk avdeling på Rikshospitalet, med blant annet arytmi- og koronarpasienter, hjertetransplanterte og pasienter med kunstig, mekanisk hjertepumpe. Når pandemien brøt ut jobbet hun på testsenter for COVID-19 fra høsten 2020 til januar 2021. Thea har jobbet på Oslofjordklinikken siden februar 2021 hvor du møter henne i resepsjonen, på telefon og når hun bistår legene både på operasjonssalen og post-operativt.