Våre ansatte


Martin Polacek (ph.d)

Lege

Spesialist i ortopedi 

Doktorgrad (ph.d) fra Universitetet i Tromsø 

 

 

Martin Polacek studerte medisin ved Comenius University i Slovakia. Han er spesialiserte seg innen ortopedi ved Universitetssykehuset i Tromsø og senere ved Drammen sykehus. Han er nå overlege ved ortopedisk avdeling ved Drammen sykehus, i tillegg til at han utfører operasjoner og oppfølgning av pasienter ved Oslofjordklinikken. Martin har 16 års erfaring i avansert artroskopisk kirurgi i skulder og kne. 

 

Link til publiserte artikler: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Martin+Polacek