Våre ansatte


Anne Elisabeth Flaa

Sykepleier

Assisterende daglig leder 

 

Anne-Beth Flaa er utdannet sykepleier på Lovisenberg Diakonale Høyskole. Hun har tidligere jobbet i akuttmottaket på Aker og Bærum sykehus i 16 år, før hun gikk over til å jobbe som produktspesialist i Infiniti Medical AS som selger medisinsk utstyr. Anne-Beth begynte å jobbe på Oslofjordklinikken sommeren 2011 Og har siden august 2014 vært assisterende daglig leder. Til daglig ser du Anne-Beth litt overalt. Hun har ansvar for legenes timebøker, og jobber mye med diverse organisering av de ansatte.