Våre ansatte


Øyvind Midtvedt

Lege

Spesialist i revmatologi 

 

Øyvind Midtvedt er utdannet lege ved universitet i Oslo og er spesialist på revmatiske sykdommer. Han har tidligere jobbet som revmatolog på Drammen sykehus, Levanger sykehus, Hamar sykehus og Diakonhjemmet sykehus. Øyvind har jobbet som revmatolog på Oslofjordklinikken siden februar 2008, og kombinerer dette med å jobbe på Revmatologisk avdeling på Rikshospitalet.

Link til publiserte artikler: Midtvedt, Øyvind - Search Results - PubMed (nih.gov)